Ще направим опит да предвидим тенденциите които ще доминират през 2019, анализирайки цветове, мебелни композиции и интериорни проекти превлекли вниманието ни. Без да си противоречат желанието за луксозен живот, все по-належащата нужда за рециклиране и използване на един материал многократно, малките градски жилища и мобилните, трансформиращи се мебели са на фокус в този текст.