pears-bowl

Белгииската дизайнерка Helena Schepens, проектира различна фруктиера, в която плодовете са подредени един зад друг.  Красивия аксесоар напомня на люлка и носи настроение.

bananas-bowls

apple-bowl