blue-dots-brown-carpet

От Avalisa създават модерна дизайнерска колекция, за да проектират живота по-пълно чрез цветове и дизайн. Чрез цветовете и формите, използвани в тяхната колекция, те въвеждат в съвременния дом традиционо качество и материал със съвременна визия и устойчивост. Avalisa проектира и създава качествени съвременни пана за стена и ръчно тъкани килими от  Ново Зеландска вълна.

blue-dots-brown-carpets

kids-room-pink-carpet

kids-room-pink-carpets