home-offise-interior-design

Този стар склад се трансформира в съвременна  къща, която е построена на пет различни нива. Архитекта, разиграва, чрез различни височини  функционалните зони на дома, които свободно преливат една в друга. Като работната зона,  за разлика от повечето къщи е  интегрирана в жилищното пространство на дома.

office-interior-design-red-accents

office-interior-design-red-lights-chairs

contemporary-island-kitchen-design

inner-yard-picture

kitchen-oven-up-stairs

lamp-lounge-magazines

stone-floor-washbasin

triangular-stairs-dog

triangular-stairs-to-the-office

white-dining-table-black-lampshade

white-kitchen-dining-table

white-wall-wooden-stairs