yellow-glass-kitchen-detail

Домът е изграден на нива от помещения – пет на седем метра, като на всеки етаж има позиционирана кубична структура, разположена централно, в която са поместени ключови помещения, като кухненски бокс или баня. 

yellow-glass-kitchen

table-book-shelves

red-pot-cactus

living-room-dining-place

interior-separated-kitchen

interior-design-decorative-accent

inner-home-green-plants-yard

bathroom-washbasin-view