flexible-sofas-green-elements

Sorø Soft Tracks е плод на гъвкав дизайн и предлага безброй комбинации, по проект на Superspace – дизайнерско студио. Със своята гъвкава формула, стимулира и предизвиква  потребителя сам да създаде своя собствена вселена от мебели.

mother-child

sofas-people

flexible-sofas-detail


flexible-sofas