graphic-art-interior-design-3

Графични изображения на Joseph Hart не разказват истории, но провокират въпроси сред зрителите. Самия автор, като че ли има за цел да предизвика, но не дава отговори, често неговите творбе са неозаглавени, те са достатъчно предизвикателни за да предизвикат обсъждане. Joseph Hart

graphic-art-interior-design-4

graphic-art-interior-design-5

graphic-art-interior-design-2

graphic-art-interior-design-1