four-apple-holders

d-VISION стажантска програма за развитие на продукт и промишлен дизайна. Основната цел на проекта е да насърчи следващото поколение на промишлени дизайнери. Целта на тази програма, както е изразена от инициаторите на програмата г-н Sagol, собственик и председател на Групата KETER, е да засили конкурентността  на израелската индустрия на международната сцена, като задава нови стандарти за върхови постижения за разработка на продукт дизайна.

apple-holders

blue-plastic-bowl

blue-plastic-bowl-apples

cup-plate-green-holders

green-kitchen-utensils

napkins-holder

white-pitched-two-cups