old-bottles-cups-design

Cold Cuts е проект на френския дизайнер Laurence Brabant , който използва стари бутилки, като  ги моделира докато придобият изящен вид с практическа стойност. Бутилките от вино са шлифовани, вътрешният диаметър е винаги един и същ и чрез коркови тапи се оформя дъното и столчето.  Част от трансформациите, които прави са  лъжици с дървена дръжка от бук. Самият той признава, че се забавлява да работи с отпадачно стъкло.

old-bottles-design

old-bottles-cups-design

old-bottles-eco-design

old-glass-bottles-eco-design