modular-system-detail

Върху 3-измерен функционален тапет, можете сами да конструирате стелаж, обратно на повечето съществуващи системи за съхранение, които са по-скоро статична и определени. Проект на  Maarten De Ceulaer , целящ да разработи система за съхранение, която може да се разширява и трансформира по много различни начини. Тя е нещо динамично, с която потребителят е в състояние да взаимодейства според собствените си желания.

modular-system-black

modular-system-white

modular-system-black-white

modular-system-living-room