fruit-bowl-white

white-fruit-bowl

Японските дизайнери от &design с малка колекция от предмети, направени от” kenjoule “, пластмасово-подобен материал, който се произвежда от  химическата промишленост. Предлагат креативни предмети за широка употреба, които да внасят позитивизъм в ежедневието. 

white-bowl

white-black-hanger

root-vases

horn-hanger

brown-holder