white-disks-lamp

Nathalie Dewez   създава лампи, като Sol-air,  халогенна лампа, комбинирана с дълги и тънки въглеродни тръби, Lamp06 или Призма -като  рамка за осветление, изработена от стомана и боядисана.  Тя използва потенциала на всички материали. Нейният дизайн често е на основата на игра между светлина и сянка, грациозен, графичен, като  използва или дълготрайни материали, като метал или стъкло, или понякога, технологични материали като въглеродно влъкно.

white-origami-lamps

metal-constructions-lamp

metal-cones-lamp

plant-paper-lamp

carbon-tubes-lamps