three-elegant-interior-pots

Чрез използване на прости форми, които са станали икони в дизайна,  Leo Estévez проектира форми, които представят  природата, като безшевни елементи в съвременния пейзаж-  архитектурен акцент, приютил късче дива природа.

mini-pot-interior-design-accent

outdoor-pots-garden-decoration

cement-interior-design-pots

stylish-home-pot-plant