1

Иновации, простота и експериментален дух откриваме в аксесоарите на Arik Levy . Благодарение на широките технически умения и креативност, Arik се занимава с най-различни теми и дисциплини от разработване на продукти, осветление, дизайн и корпоративна идентичност на опаковката, табели, изложби, интериор и дизайн.

2

3

4

5

6

7