outside-greenery-solution-detail

Teracrea е производител на керамични съдове, предназначени да въведат зеленина във интериора и предлагат нови решения на традиционните съдове за външна растения. Новите им продукти и проекти са с цел да предлагат креативни и иновативни идеи за по-привлекателни и по-функционални зони в модерния дом.

interior-greenery-solution

interior-design-greenery-solution

outside-greenery-solution

yard-ceramic-pots-composition

yard-ceramic-pots