3

Нашите репортажни снимки от imm cologne от залата на талантите и  училищата по дизайн. Проектите URBAN CAMOUFLAGE PROJECTl. И Wrapped- Pierre Kracht .

2

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15