plasic-bottles-eco-products

От ryterdesign,  демонстрират идейни проекти за  редизайн на пластмасови бутилки.

plasic-bottles-eco-design

plasic-bottles-design