white-green-three

Apparatu , демонстрират концепцията си за производство на всяко от изделията си, като плод на любов и артистизъм. Търсят ексклузивни и луксозни форми, които успешно да се интегрират в ежедневието на модерния човек. 

white-vase-flower-detail

white-bottle-vases

six-green-six-yellow-bottles

six-green-six-yellow-bottles

seven-white-bottle-vases

plastic-bottle-vases