pending-big-trio-lamp

PSLAB сътрудничи с DOS архитекти за ремонт на викторианска къща в Лондон. Разработват набор от осветителни тела, адаптирани към архитектурните ограничения и желания, и пространствени условия.

pending-big-trio-lamps

Инсталацията се състои от три големи тела с U-форма,  фиксирани с панти към  рамка, всяка от неръждаема стомана с цилиндрични  обеми. Формата на фитингите отговаря на обема на пространството, с връзка между нивата на фасадата. Също така, поради своята гъвкавост и размери, с  една точка на фиксация,  на цялата площ на трапезарията. Подобен подход е разработен за осветяването на задния двор със система от цилиндрични тела, прикрепени към парапет, обединяващи вътрешните и външните пространства.

wall-lights-purple-couch

pending-big-lamp-purple-curtains

pending-big-lamp

black-wall-lamp-garden

house-outside-view