interior-letters-installation-1

Черпейки вдъхновение от Бруклин, Ebon Heath се опитва да визуализира невидимото, да подреди в композиция околните звуци на ежедневието и да  инжектира фантазия в реалността.

interior-letters-installation-6

interior-letters-installation-5

interior-letters-installation-4

interior-letters-installation-3

interior-letters-installation-2