green-tornado-installation-2

Обръчът е най-малката единица, която определя границите между вътре и вън. Но тъй като стотици  обръчи са натрупани и обединени заедно, тази граница е замъглена. Натрупването на обръчите показва непозволено замъгляване на възприятията, пространството е обърнато наопаки. Проект на лондонските архитекти от Yes We Can Architecture .

green-tornado-installation-3

green-tornado-installation-4

green-tornado-installation-5

green-tornado-installation-1