ready-made-light

Проекти за лампи от конкурса на Das Rote Paket. Задачата е да се проектира и изпълни от предварително избрани материали, крушки, или  енергоспестяващи лампи, осветителни тела,  които да могат да бъдат експлоатирани. При условие, че разходите за всички части,  не надхвърля 40 евро.

prefabricated-parts-light

eco-light-design-5

eco-light-design-4

eco-light-design-3

eco-light-design-2

eco-light-design-1