shelves-interior-design

Библиотеката “Target” на италианския производител Arketipo, изградена от малки кръстове, които се размножават до безкрайност.

shelves-brown-interior-design

interior-design-contemporary-deatail

interior-design-contemporary-shelves

white-contemporary-shelves