yellow-room--adjustable-system

Класическата система от стилажи на String е с опростен, модернистичен дизайн, въпреки че е бил пуснат в производство още в далечната 1949 година.

white-interior-living-room

solid-wood-shelve-system

office-adjustable-system

living-room-adjustable-system

adjustable-system-living-room