art-paintings-influenced-by-music-5

Деликатната живопис на Betsy Eby е повлияна от музиката, от естествения свят, и наблюденията й върху микроскопични форми. Калиграфските й композиции са градени по подобие на движението на живи същества и визуални форми, повтарящи природата.

art-paintings-influenced-by-music-4

art-paintings-influenced-by-music-3

art-paintings-influenced-by-music-2

art-paintings-influenced-by-music-1