modular-system-boxes

Studio juju предствят набор от малки кутии, които могат да бъдат вложени заедно, за да заемат по-малко пространството. При необходимост лесно се трансформират в стелаж.

boxes-modular-system-detail

boxes-modular-system