lamp-kilo-design

Гъвкава, креативна конструкция на Kilo Design от Копенхаген.

knockdown-lamp

kilo-design

flexible-lamp