Още едно предложение за креативна конструкция на осветително тяло на Daniel Saakes. Инструкциите можете да намерите  instructables.com.