Предизвикателството при проектирането на хотела е било в това да е луксозен  и еко. Идеята за устойчива архитектура на сградата е първостепенна. С акцент върху висока степен на изолация и използване на слънчевата енергия и ориентация на сградата. Интериорния дизайн е на Max Bentheim-design-agency.