Колекцията на Cory Grosser -индустриален дизайнер за Frighetto, Italy.