Бетонната дантели е резултат от сътрудничеството на иновативна компания  G.tecz развитие (Германия) и  дизайнерът от Амстердам Doreen Westphal .