Стайлинг на Katrine Martensen-Larsen, предизвикателството да живееш в широко, отворено пространство.