Friday Lamp на индустриалния дизайнер Reinhard Dienes е уникаллна и интригуваща комбинация оттрадиционни техники.