От Studio Job демонстрират новите си проекти за осветление от скулптурирани, бронзови тела на индустриални машини, функциониращи като осветителни тела.