Valeria Nascimento е архитект. Избрала да изследва взаймовръзката между архитектура, скулптура и материя. Порцелановите й форми са силно повлияни от бразилския й произход, подражават на органични, естествени форми. Скулптурите й са изградени от финни, често повтарящи се форми.