Уникална конструкция на осветително тяло от Jeongwon Ji. Spread Light е конструирана по начин, позволяваща лесно да се трансформира, насочва и увеличава светлинния поток.