Креативна колекция Tuffet от маса и столове, изработени и стърготини и смола- материали, които са отпадачни. Иновативния проект на Kirsty Whyte е бил изложен на Milan 2010.