Арт проект на Helen Altman, изследваща понятия от действителността, сравнявайки ги с неестественост в ежедневието, на границата между автентичност и абсурд.. Скулптурите са изработени от подправки и семена, и други природни материали.