Tomas Alonso e утвърден талант в продуктовия дизайн. Новия проект за осветително тяло, впечатлява с лекотата и мобилноста на лампата с керамично тяло. via