Архитектите винаги търсят идеи за re-use на търговските контейнери. Студио Astori De Ponti Associati реализира  Green Frame House project. Двуетажния дом е конструиран от шест контейнера, предлагайки динамична среда и открити пространства. via