Интериор проектиран от архитекта Nathan Lee Colkitt за собствено жилище и офис. В отвореното пространсво, той  създава две малки тавански помещения, за архив, книги и за малка спалня.  via