Картините на Clare Woods са с композиции, извлечени от нейни фотографски находки, в гористи месности на Англия. Често, нощните пейзажи са тревожни, тъмни и студени с особенна динамика на композицията. via