Повлияни от формите на микроорганизми от морския сват, Studio Aisslinger скулптурират текстилен пуф, който наричат Корал. via