Още един пример за великолепна трансформация на индустриална сграда в луксозен лофт на архитекта Bruno Erpicum. via