Японска художничка, живееща в Берлин- Maki Na Kamura,  която се опитва да заличи съдържанието от пейзажите си.