Ваза от техническо стъкло, от три, преплетени “U”-образни форми, на чешкия дизайнер Jan Padrnos. via