Новото изделие на Benjamin Hubert, е столът Maritime, проектиран по начина характерен за традиционния метод за корабостроене. via