Cactus sofa на Cerruti Baleri изненадва с идеята, по текстила да разположат принтове на кактус. via