.PSLAB с проект от осветителни тела за терасата на ресторант Ирис в Ливан.