Функционална, модулна система на ixxi, от свързващи елементи, позволява експонирането на снимки или репродукции в интериора.  via